Spor på jord

Bestemt ikke nemt at gå spor på jord, meget tørt, ikke megen fært. Der laves fejl, men opgaven løses…

3. Forsøg…