Spor på Højstrup

Græsmarken på tårnbanen er slået, græsset ligger der endnu. Jeg besluttede at lægge et ældre, men simpelt og kort spor. Sporet er ca 400m langt, 2 knæk og 4 genstande. Sporets alder er 2 timer og 15 min.